Sự cố AAG ngày 23/04/2015 đã được khắc phục
12/05/2015
Phủ sóng wifi miễn phí nhiều địa điểm trong lễ 30/4
14/04/2015
SPT hoàn thành đầu tư hệ thống wifi tại Cần Thơ
30/01/2015
SPT - 19 năm hình thành và phát triển
29/12/2014