TRANG BI THIẾT BỊ CMTS DOCSIS 3.0

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 -        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

-        Tên gói thầu:  Trang bị thiết bị CMTS Docsis 3.0

-        Tên dự án: Hợp tác cung cấp dịch vụ Internet trên mạng HFC tại TP.Vũng Tàu

-        Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay.

-        Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-        Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 10/07/2015 đến ngày 15/07/2015 (trong giờ hành chính).

-        Địa chỉ phát hành: Phòng Mua Sắm - Lầu 2

                                    10 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM

                                    Điện thoại: 08.54449999 (Ext. 171)            Fax: 08.54040761

Thời hạn tiếp nhận HSĐX (báo giá): Chậm nhất đến 16h00, ngày 15/07/2015 tại: 10 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM  (Phòng Mua Sắm - Lầu 2).