THANH LÝ CÁP PHẾ LIỆU - NĂM 2017

THÔNG BÁO MỜI MUA CÁP THANH LÝ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) tổ chức thanh lý cáp đồng và cáp quang phế liệu, cụ thể:

-        Tên gói thầu: Thanh lý cáp phế liệu – năm 2017

-        Thời gian phát Hồ sơ mời chào giá: từ 8h30 ngày 28/09/2017 đến 11h00 ngày 28/09/2017 (giờ hành chính). Đại diện nhà thầu đến nhận hồ sơ mời chào giá phải có giấy giới thiệu;

-        Thời gian nhận Hồ sơ đề xuất: từ 8h30 ngày 28/09/2017 đến 16h00 ngày 04/10/2017 (giờ hành chính).

-        Địa điểm phát hồ sơ mời chào giá và nhận Hồ sơ đề xuất: Công ty SPT, số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2)

- Liên hệ: Phòng mua sắm Công ty SPT. ĐT: 028 – 5444 9999 (Ext: 171) Fax: 028 - 54040609