Trang bị cáp quang phục vụ ngầm hóa

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

-        Tên gói thầu: Trang bị cáp quang phục vụ ngầm hóa

-        Nguồn vốn: 100% Vốn tự có.

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước rút gọn

-        Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá chào hàng: Từ ngày 03/11/2017 đến ngày 08/11/2017

-        Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 164) Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2017 tạisố 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2).

 
Tài liệu đính kèm: