Đối tác liên doanh liên kết

Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn (SST)

009 khu phố Mỹ Hưng, Phú Mỹ Hưng, đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM.
Tel: (+84 28) 54 111 222 Fax: (+84 28) 54 125 974
Website: www.sst.com.vn

Trung tâm Điện thoại Di động CDMA (S-Telecom)

13-15 Ngô Quyền, Q.10, Tp.HCM
Tel: (+84 28) 54 040 078 Fax: (+84 28) 54 040 079
Website: www.sfone.com.vn