Đấu thầu

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CHCT GÓI THẦU TRANG BỊ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM FTTx GPON LẦN 2
02/01/2017
TRANG BỊ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM FTTxPON LẦN 2
12/12/2016
Trang bị Laptop và Destop cho Ban Phát Triển Dự Án
30/09/2016
TRANG BỊ 1200 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI GPON
26/09/2016
TRANG BỊ MỚI 01 UPS 30 KVA 3 PHA CHO IPT
26/09/2016
1234567
...