Đấu thầu

TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI PHỤC VỤ KINH DOANH CHO SGP
TRANG BỊ MÁY HÀN CÁP QUANG CHO STC VÀ CHI NHÁNH KV3
TRANG BI TỦ RACK 19'' VÀ THANH NGUỒN PHỤC VỤ DI DỜI HỆ THỐNG SERVER P.CNTT VỀ SỐ 10 CÔ GIANG VÀ ĐÀI HOST TRUNG SƠN
GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ CHCT GÓI THẦU TRANG BỊ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM FTTx GPON LẦN 2
02/01/2017
TRANG BỊ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM FTTxPON LẦN 2
12/12/2016
1234567
...