TRANG BI VAT TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO QUÝ 3/2017 CHO CHI NHÁNH KHU VỰC 3

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

-        Tên gói thầu: TRANG BỊ VẬT TƯ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO QUÝ 3/2017 CHO CHI NHÁNH KHU VỰC 3

-        Nguồn vốn:100% Vốn tự có.

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước rút gọn

-        Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá chào hàng: Từ ngày 21/07/2017 đến ngày 25/07/2017

-        Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 171) Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 25  tháng 07 năm 2017 tạisố 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2).