Tuyển dụng

Trung tâm Điện thoại SPT tuyển dụng 20 NVKD
10/03/2017
Ban Phát triển Dự án - Swifi tuyển dụng: Sales Manager
23/02/2017
Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP) tuyển dụng: Nhân viên Vận chuyển bưu chính, nhân viên Lái xe, Nhân viên Kinh doanh
23/02/2017
Nhân viên Lập trình (04 nhân sự)
Nhân viên Marketing(02 nhân sự)