Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TUYỂN CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – NHÂN SỰ
Trung tâm Điện thoại SPT tuyển dụng 20 NVKD
10/03/2017
Ban Phát triển Dự án - Swifi tuyển dụng: Sales Manager
23/02/2017
Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP) tuyển dụng: Nhân viên Vận chuyển bưu chính, nhân viên Lái xe, Nhân viên Kinh doanh
23/02/2017