Thi công công trình và kinh doanh thiết bị viễn thông

Thi công công trình, sản xuất, kinh doanh và bảo hành các thiết bị viễn thông

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS) có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, chuyên thi công, xây lắp, bảo trì các công trình viễn thông, đồng thời kinh doanh và bảo hành các thiết bị viễn thông với mục tiêu mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng cao và các giải pháp kỹ thuật tối ưu.

Dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (thành viên trực thuộc của SPT)

Địa chỉ   10 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (+84 28) 54 040 000
Fax (+84 28) 54 040 005
Email info@sts.com.vn
Website www.sts.vn