Tổng quan

I. VỀ CÔNG TY

Công ty C phn Dch v Bưu chính & Vin thông Sài Gòn

Saigon Posts & Telecommunications Service Joint Stock Corporation (SPT)

Thành lập

1995

Là nhà mạng viễn thông được cấp phép hoạt động thứ hai tại thị trường Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Cẩm Phương

Tổng Giám đốc

Ông Võ Văn Ninh

Số lượng nhân viên

1400

 

II. DỊCH VỤ CUNG CẤP

SPT cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT

 • Điện thoại cố định, điện thoại Internet, điện thoại đường dài VoIP
 • Đầu số và hệ thống 1800/1900
 • Chuyển phát bưu chính, chuyển phát hàng hóa và tài liệu, trong nước và quốc tế
 • Internet băng thông rộng (ADSL, FTTx)
 • Dịch vụ mạng riêng ảo (IP-VPN)
 • Dịch vụ kênh thuê riêng (Leased line) trong nước, quốc tế
 • Dịch vụ thuê kênh riêng Internet
 • Dịch vụ viễn thông sử dụng giao thức IP (IP Centrex)
 • Xây dựng và lắp đặt công trình bưu chính viễn thông, công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Cung cấp nội dung trực tuyến (SaigonNews)
 • Dịch vụ wifi marketing 
 
IIICÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
 1. Chi nhánh Công ty ti các tnh thành:
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Hà Nội;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Đà Nẵng;
   • Chi nhánh Công ty SPT tại Thành phố Cần Thơ;
 2. Các Trung tâm kinh doanh trc thuc:
   • Trung tâm Điện thoại SPT (STC);
   • Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (Saigonpost);
   • Trung tâm Viễn thông IP (IPT);
   • Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS);
   • Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi;
   • Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ số SPT (SST)
   • Các Trung tâm chuyên doanh khác.
 
      3. Văn phòng đại din ti nước ngoài:
  • Hong Kong
  • Singapore.
IV.  LIÊN HÊ

Tên pháp nhân

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn

Tên tiếng Anh

SAIGON POSTEL CORP. (SPT)

Trụ sở chính

10 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM

Ngành nghề kinh doanh

 Bưu chính Viễn Thông

Điện thoại

(+84 28) 5 444 9999 Fax: (+84 28) 5 404 0609

Email

info@spt.vn

Website

http://www.spt.vn