Cổ đông chiến lược

Tổng Công ty Bến Thành (Sunimex)

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch - Thương mại Kỳ Hòa 

Văn phòng Thành ủy Tp. HCM

Công ty TNHH T.N.T

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Bến Thành

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Q.1, Tp.HCM

Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT)

Công ty TNHH CK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn

Vietnam Emerging Equity Fund Limited