Trung tâm trực thuộc SPT

Trung tâm Bưu chính Sài Gòn (SGP)

Địa chỉ: 10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 28) 54 040 033 Fax: (+84 28) 54 040 032
Website: www.sgp.vn

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)

Địa chỉ: 10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 28) 54 040 000 Fax: (+84 28) 54 040 005
Website: www.sts.com.vn 

Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi

Địa chỉ: 10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (+84 28) 5404 0841
Email: support@s-wifi.vn
Website: www.s-wifi.vn

Trung tâm Viễn thông IP (IPT)

Địa chỉ: 10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Tel: (+84 28) 54 040 199 

Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ số SPT

Địa chỉ: 10 Cô Giang, Q.1, TP.HCM
Điện thoại:  (+84 28) 54 449 999
Fax:  (+84 28) 54 040 609

Trung tâm điện thoại SPT (STC)

Địa chỉ: 90 Đường số 8, KDC Trung Sơn, Ấp 4 Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  (+84 28) 54 456 868
Fax:  (+84 28) 54 040 507
Email: cskh_stc@spt.vn
Website: www.spttelecom.vn