Đấu thầu

15-05-2023
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

-    Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
-    Tên gói thầu: Thanh lý xe ô tô tải đã qua sử dụng – năm 2023
-    Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào giá cạnh tranh
-    Giá khởi điểm: 166.756.000 đồng
-    Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói