Mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network)

Khách hàng có thể sử dụng VPN để chia sẻ cơ sở dữ liệu, triển khai các ứng dụng quản lý và các ứng dụng phục vụ sản xuất kinh doanh khác kết nối các cơ sở làm việc khác nhau. VPN phù hợp với đối tượng khách hàng trong ngành tài chính & ngân hàng, dầu khí, và các văn phòng đại diện các công ty đa quốc gia và các doanh nghiệp trong nước có nhiều chi nhánh. Ưu điểm nổi bật của dịch vụ VPN là chi phí hợp lý và khả năng bảo mật cao.

Dịch vụ được cung cấp bởi Trung tâm viễn thông IP (thành viên trực thuộc của SPT)

Địa chỉ  10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại (+84 28) 54 040 199
Fax (+84 28) 54 040 160
Email ipt@spt.vn
Website www.ipt.spt.vn
www.vnbuyonline.vn
www.foneviet.vn
Hotline 19007171