Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 công ty SPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2013.

Thời gian   14 giờ, thứ Năm, ngày 27/06/2013    
Địa điểm

Hội trường lầu 2, Trụ sở Công ty SPT
199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội đính kèm
Tài liệu đính kèm: