Hướng dẫn tham dự Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến năm 2021 SPT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) trân trọng gửi đến Quý cổ đông Video hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (hình thức trực tuyến) năm 2021 của Công ty.

Xem tại đây