Trang bị Access Point Đợt 4

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

-        Tên gói thầu:  Trang bị Access Point Đợt 4 

-        Tên dự án: Cung cấp dịch vụ mới S-Wifi tại TP.HCM giai đoạn 1

-        Nguồn vốn: Vốn tự có.

-        Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-        Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 10/04/2015 đến ngày 14/04/2015 (trong giờ hành chính).

-        Địa chỉ phát hành: Phòng Mua Sắm - Lầu 2

                   10 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM

                                    Điện thoại: 08.54449999 (Ext. 167)            Fax: 08.54040761

Thời hạn tiếp nhận HSĐX (báo giá): Chậm nhất đến 16h00, ngày 14/4/2015 tại: 10 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM  (Phòng Mua Sắm - Lầu 2).