TRANG BỊ CÁP QUANG VÀ VẬT TƯ XỬ LÝ SỰ CỐ ĐỢT 1

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-        Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

-        Tên gói thầu: Trang bị cáp quang và vật tư xử lý sự cố Đợt 1

-        Nguồn vốn:100% Vốn tự có.

-        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

-        Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá chào hàng: Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 28/08/2017

-        Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2)

Điện thoại: 028 – 5444 9999 (Ext: 171) Fax: 028 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 28  tháng 08 năm 2017 tạisố 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2).