TRANG BỊ SWITCH 10G + POWER VÀ SFP 10G MỚI TẠI CHI NHÁNH SPT HN

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

  • Tên bên mời thầu: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn tại Thành phố Hà Nội (SPT HN)
  • Tên gói thầu: Trang bị Switch 10G + Power và SFP 10G mới tại Chi nhánh SPT HN
  • Nguồn vốn: 100% Vốn tự có.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  • Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá chào hàng: Từ ngày 05/11/2019 đến ngày 11/11/2019
  • Địa chỉ phát hành: Số 172 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3943 5938 ( Ext: 225) . Fax: 024 3943 4856

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX ( Báo giá): Chậm nhất là trước 16h, ngày 11 tháng 11 năm 2019 tại: Số 172 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.