TRANG BỊ 2 SERVER ĐỂ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP KỸ THUẬT DPI CHO TRUNG TÂM IPT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

- Tên gói thầu: Trang bị 02 server để triển khai giải pháp kỹ thuật DPI cho Trung tâm IPT

- Nguồn vốn:100% Vốn tự có.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá chào hàng: Từ ngày 09/07/2020 đến ngày 17/07/2020

- Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Dự án Đầu tư - Lầu 2)

Điện thoại: 08 - 5444 9999 - Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 12 giờ, ngày 17 tháng 07 năm 2020 tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Dự án Đầu tư - Lầu 2).