SPT sắp thử nghiệm WiMAX di động

Ngày 28/02/2008, Bộ TT&TT đã đồng ý xét cấp phép cho SPT triển khai thử nghiệm dịch vụ WiMAX di động trên băng tần 2.3-2.4 GHz với mục đích chính là truyền dữ liệu thay cho các mạng internet dùng dây.

Trước mắt, TP. Hồ Chí Minh và 01 tỉnh thành lân cận sẽ là vùng triển khai thử nghiệm công nghệ này. Khác với WiMAX cố định sử dụng chuẩn 802.16-2004 (802.16d) chỉ phục vụ truyền dữ liệu giữa các trạm cố định, WiMAX di động sử dụng chuẩn 802.16e có khả năng truyền dữ liệu cho cả dịch vụ cố định lẫn di động với tầm phủ sóng rộng và tốc độ truyền đến 70Mbps.

Người dùng internet được cung cấp khả năng di động tối đa do WiMAX di động hỗ trợ chuyển vùng liền mạch giữa các trạm tương tự như mạng điện thoại di động. Khi được ứng dụng thực tế sẽ là dịch vụ có sức cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực viễn thông, bởi có công nghệ này có khả năng truyền dữ liệu băng rộng với tốc độ rất cao, ngay cả khi người dùng ở trạng thái di chuyển.

itgatevn.com