Logo của SPT được bảo hộ tại Cộng đồng chung châu Âu

Logo của SPT đã được Văn phòng đăng ký nhãn hiệu và thiết kế của Cộng đồng chung Châu Âu (OHIM) chấp nhận bảo hộ kể từ ngày 5/10/2007. Logo của SPT đã được chính thức đăng trên công báo của tổ chức này ngày 17/09/2007. Theo đó, SPT được bảo hộ với 4 loại hàng hoá/dịch vụ là 35, 36, 38 và 39.

Việc OHIM chấp nhận bảo hộ logo của SPT đánh dấu một trong những thành công của SPT trong quá trình đăng ký bảo hộ logo quốc tế của công ty. Trong vòng 6 tháng đầu năm 2008, logo của SPT đã được chính thức chấp nhận bảo hộ bởi tổ chức WIPO và bởi các Cục sở hữu trí tuệ tại các nước Úc (IP Australia) và Hồng Kông (IPD).