SPT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Vào lúc 13h ngày 03/10/2015, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) sẽ được tổ chức tại Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM.

Tại đây, Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT; Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát… cùng một số nội dung khác.

SPT