Đại hội cổ đông thường niên SPT 2015 thành công tốt đẹp

Ngày 03/10/2015, tại Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM, Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2015. Đại hội đã nhất trí thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và một số chỉ tiêu, định hướng chính trong năm 2015.

Cụ thể, Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề: Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT; Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT. Theo đó, thông qua kết quả SXKD 2014 với tổng doanh thu 702 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 59 tỷ đồng và kế hoạch 2015 doanh thu 813 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 90 tỷ đồng. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc tái cơ cấu mảng dịch vụ di động.

Ngoài ra, do có một số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay đổi công tác hoặc từ nhiệm nên Đại hội đã bầu bổ sung, thay thế 2 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel), ông Phạm Nhớ Hồng Thương - Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư - Kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy TP.HCM và 3 thành viên Ban Kiểm soát là ông Lê Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc Tài chính SaigonTel, ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty CP Chứng khoán Navibank và bà Ngô Thị Phương Thủy - Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sài Gòn.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc SPT ngỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cổ đông đã chia sẻ và gắn bó cùng SPT trong những năm qua và cho biết, trong năm 2015, cùng với xu hướng phát triển và cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực bưu chính viễn thông Việt Nam như thị trường xuất hiện thêm nhiều nhà cung cấp dịch vụ mới, các dịch vụ cũ bước vào giai đoạn bão hòa, doanh thu giảm… đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung và SPT nói riêng phải có những sự điều chỉnh cho phù hợp. Do vậy, một mặt, Công ty sẽ cố gắng đạt mục tiêu tiếp tục giảm lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ hiện hữu. Mặt khác, tiếp tục tích cực triển khai các dịch vụ mới: dịch vụ S-wifi, dịch vụ Internet + truyền hình trên hạ tầng băng rộng, băng thông quốc tế…  

Đại hội kết thúc tốt đẹp lúc 18h30 cùng ngày.

Toàn cảnh Đại hội


Cổ đông giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội


Đoàn Chủ tịch của Đại hội (từ trái sang: ông Phan Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc)


Ông Hoàng Sĩ Hóa báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT


Ông Lê Quang Triệu - Phó Tổng Giám đốc SPT, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015


Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán


Ông Bùi Xuân Bắc -Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát

Ông Phan Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, báo cáo các Tờ trình của HĐQT


Đoàn Chủ tịch trả lời thắc mắc của cổ đông

Linh Duyên - Duy Phong