Hội thảo Kinh doanh Công ty SPT 2016

Ngày 23/05/2016, tại TP.HCM, Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức thành công Hội thảo Kinh doanh Công ty SPT lần I - năm 2016, với sự tham gia của các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, ban chức năng và các đơn vị kinh doanh, chi nhánh trực thuộc.

Chương trình Hội thảo bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên, các đơn vị tham gia trình bày các chuyên đề của đơn vị mình, với nhiều nội dung rất cụ thể và thiết thực như: “Tổng quan tình hình kinh doanh SPT” (Phòng Kế hoạch Kinh doanh SPT); “Các dịch vụ cung cấp trên hạ tầng SPT” (Phòng Kỹ thuật Công nghệ SPT); “Giải pháp kinh doanh 2016” (Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT - STS); “Nâng cao hiệu quả kinh doanh năm 2016” (Trung tâm Viễn thông IP - IPT), “Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác chăm sóc khách hàng” (Trung tâm Điện thoại Nam Sài Gòn - SST), “STC - Hợp tác và phát triển” (Trung tâm Điện thoại SPT - STC), Định hướng KHKD 2016 - 2017 (Trung tâm Bưu chính Sài Gòn - SGP), “Giải pháp bán hàng các dịch vụ trên nền wifi marketing” (Ban PTDA S-wifi), “Phát triển kinh doanh đầu năm 2016” của các Chi nhánh SPT KV1, SPT KV3 và SPT KV4.

Nhìn chung, các báo cáo đã đánh giá khá rõ nét thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đánh giá thị trường, nhận định các xu hướng mới và nêu kế hoạch phát triển dịch vụ mới, cũng như công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ…

Trong phần 2, Hội thảo đi vào trao đổi, thảo luận sâu hơn về nội dung các báo cáo trên cũng như đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu, đưa Công ty vượt qua các khó khăn và phát triển bền vững trong thời gian tới. Nhiều ý kiến đưa ra tại Hội thảo đã được Ban Tổng Giám đốc ghi nhận và có ý kiến phản hồi ngay tại chỗ.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc nhấn mạnh, trong thời gian tới, SPT cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động như: phát triển nhiều dịch vụ mới và các gói tích hợp đa dịch vụ, tiến tới xây dựng điểm giao dịch chung cho tất cả các dịch vụ của SPT, đồng thời tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa các đơn vị, phòng ban nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng…

Hội thảo kết thúc lúc 18h cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Ban Lãnh đạo Công ty tại Hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Đức Thịnh)

Đại diện các đơn vị trình bày báo cáo

 

Đại diện các đơn vị trình bày báo cáo

 

Đại diện các đơn vị trình bày báo cáo (Ảnh: Đức Thịnh)


Đại diện các đơn vị trình bày báo cáo (Ảnh: Đức Thịnh)

  

Trao đổi, thảo luận tại Hội thảo


Trao đổi, thảo luận tại Hội thảo


  Trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

Linh Duyên