SPT tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Vào lúc 14h ngày 30/06/2016, Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2016 tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, TP.HCM.

Chương trình Đại hội sẽ diễn ra với những nội dung như sau: Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát, Tờ trình về bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021… và một số nội dung khác.

SPT