SPT tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Vào lúc 14h ngày 22/04/2017, Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) sẽ tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới RiverSide Palace - số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Q. 4, TP.HCM.

Theo đó, chương trình Đại hội năm nay sẽ diễn ra với những nội dung như sau: Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát, Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2017… và một số nội dung khác.

SPT