SPT tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ năm 2017

Vào 14h ngày 22/04/2017 tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới RiverSide Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Q. 4, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã nhất trí thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và một số chỉ tiêu, định hướng chính trong năm 2017.

Cụ thể, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung gồm: Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2016 với tổng doanh thu 804 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng và kế hoạch 2017 doanh thu sẽ đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 150 tỷ đồng. Đồng thời, Đại hội cũng nhất trí thông qua một số tờ trình của HĐQT về điều hành SXKD.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hoàng Sĩ Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty SPT đã gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội và chia sẻ những trăn trở cũng như đóng góp ý kiến quý báu để Công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn. Ông cũng bày tỏ lòng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của Quý cổ đông và cam kết, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, HĐQT và Ban Điều hành của Công ty sẽ quyết tâm, nỗ lực để đưa Công ty phát triển hơn nữa, không phụ lòng kì vọng, tin tưởng của Quý cổ đông.

Đại hội kết thúc vào 17h30 cùng ngày.

Đoàn Chủ tịch của Đại hội (từ trái sang: ông Nguyễn Thế Định - Thành viên HĐQT, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Sĩ Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)

 

Ông Hoàng Sĩ Hóa báo cáo về Công tác quản trị điều hành năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT

 

Ông Lê Quang Triệu - Phó Tổng Giám đốc SPT, báo cáo về Kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017

 

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Kế toán trưởng SPT, trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

 

Bà Nguyễn Thị Sương - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát

 

Ông Phan Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, báo cáo các Tờ trình của HĐQT

 

Quang cảnh Đại hội 

SPT (Ảnh: Duy Phong - Tuyết Phượng)