SPT tham gia Hội thảo ứng dụng CNTT trong du lịch

Ngày 26/05/2017, SPT đã tham gia Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong du lịch tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Những năm gần đây, ứng dụng CNTT vào lĩnh vực du lịch đang được cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp quan tâm và đã có bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn chưa mang tính đồng bộ, mức độ đầu tư chưa tương xứng với quy mô. Điều này thật đáng lo ngại khi ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.

Vì vậy, Hội thảo “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong du lịch: xu hướng và giải pháp đón đầu trước hội nhập ngành du lịch” được Viện Du lịch (Đại học Kinh tế) tổ chức xoay quanh các vấn đề: Báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học về Ứng dụng công nghệ trong ngành du lịch Việt Nam; Giới thiệu một số giải pháp ứng dụng công nghệ điển hình (trong đó có dịch vụ wifi marketing của S-wifi); Kết nối các doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhà khoa học.

Tại hội thảo, một số nội dung dịch vụ SPT được đưa vào tham luận của Viện trưởng Viện Du lịch (Đại học Kinh tế), Dịch vụ S-wifi về giải pháp “Video On Demain&3G” cũng được giới thiệu và chia sẻ. Bên cạnh đó, hình ảnh và dịch vụ SPT cũng được quảng bá tại đây.

Quanh cảnh Hội thảo

Chụp hình lưu niệm

 

Minh Song