SPT THAM GIA TƯ VẤN TẠI HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TRÀ VINH

SPT THAM GIA TƯ VẤN TẠI HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TRÀ VINH

BƯỚC ĐẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ SỐ NGÀNH GIÁO DỤC

Vừa qua, ngày 20/2/2023, Công ty SPT đã tham gia Hội nghị Chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2022 – 2025 và định hướng đến năm 2030 do Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức, bước đầu tham gia cung cấp dịch vụ số ngành giáo dục.

Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Số SPT (SST) - là trung tâm khai thác, cung cấp các dịch vụ số của công ty SPT, đại diện SPT tham gia hội nghị và tham luận rất nhiều chủ đề về các nội dung chính về việc góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số ngành giáo dục Tỉnh Trà Vinh, trong đó có các nội dung tham luận nổi bật gồm:

  • Chuyển đổi số phương pháp giảng dạy và học tập bằng các thiết bị giảng dạy thông minh và mô hình phòng học thông minh đa năng
  • Chuyển đổi số thư viện giáo dục phổ thông và xây dựng thư viện số tập trung chia sẽ dùng chung
  • Chuyển đổi số phương pháp quản lý điều hành

Qua hội nghị, ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh đã đưa ra nhiều mục tiêu lớn nhằm tiếp tục hoàn thiện chuyển đổi số ngành giáo dục  đến 2025. Tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu; đổi mới phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ số và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà nước và các cơ sở giáo dục. Và định hướng đến 2030, Tỉnh Trà Vinh sẽ hoàn thiện nền tảng dạy và học trực tuyến tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến; 100% nguồn lực, chương trình và đối tượng giáo dục trên địa bàn tỉnh được quản lý trên môi trường số, kết nối thông suốt trong toàn ngành và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia.

Qua việc tham gia hội nghị lần này, SPT đã đánh dấu bước đi đầu tiên trong chuỗi hoạt động tư vấn & cung cấp dịch vụ phục vụ mục tiêu chuyển đổi số cho các Tỉnh, Thành & Ban ngành trong giáo dục trong thời gian  tới. Bên cạnh đó, Công ty SPT cũng tập trung khai thác cung cấp dịch vụ số đến nhiều nhóm khách hàng doanh nghiệp, bệnh viện, các cơ quan hành chánh công, … nhằm góp phần phục vụ đẩy mạnh xu hướng chuyển đổi số cho khách hàng của SPT trong xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong tương lai.


(Nguồn: travinh.gov.vn)