SPT tiến hành phối hợp với Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) khảo sát và đánh giá hiện trạng về dịch vụ truyền hình và internet tại địa bàn tỉnh Long An

SPT tiến hành phối hợp với Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) khảo sát và đánh giá hiện trạng về dịch vụ truyền hình và internet tại địa bàn tỉnh Long An
Ngày 24/02/2023, SPT đã tiến hành phối hợp với Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) để thực hiện khảo sát và đánh giá hiện trạng về dịch vụ truyền hình và internet tại địa bàn tỉnh Long An. Cụ thể, khảo sát này có thể bao gồm các nội dung sau:

    Kiểm tra và đánh giá chất lượng dịch vụ truyền hình và internet tại từng khu vực, từ đó đưa ra đánh giá tổng thể về hiệu quả sử dụng các dịch vụ này.
    Xác định các điểm yếu và mạnh của mạng truyền hình và internet hiện tại, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện, nâng cấp dịch vụ.
    Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng về các dịch vụ truyền hình và internet, đồng thời thu thập ý kiến đóng góp để cải thiện chất lượng dịch vụ.
    Tìm hiểu các xu hướng mới trong lĩnh vực truyền hình và internet, từ đó đưa ra các khuyến nghị về việc phát triển và đổi mới dịch vụ.

Sau khi thực hiện khảo sát, SPT và VTVCab sẽ cùng nhau phân tích và đưa ra các kết luận và giải pháp cải thiện dịch vụ truyền hình và internet tại Long An, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp địa phương.

Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động triển khai hợp đồng hợp tác giữa hai bên về việc phối hợp cung cấp dịch vụ viễn thông - truyền hình trên toàn quốc. SPT và VTVCab đã ký kết hợp đồng hợp tác với mục tiêu cung cấp dịch vụ truyền hình và internet chất lượng cao, đồng thời phát triển và nâng cấp các dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Các hoạt động triển khai hợp đồng hợp tác này có thể bao gồm cung cấp và lắp đặt thiết bị viễn thông, phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ viễn thông - truyền hình, đào tạo và nâng cao năng lực cho nhân viên, xây dựng và phát triển hệ thống quản lý khách hàng, cùng với các hoạt động quảng bá và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ.

Việc phối hợp cung cấp dịch vụ viễn thông - truyền hình giữa hai bên sẽ giúp tối ưu hóa tài nguyên và tăng cường hiệu quả kinh doanh, từ đó cùng nhau đẩy mạnh phát triển thị trường viễn thông - truyền hình tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát sẽ làm cơ sở để đẩy mạnh đầu tư phát triển dịch vụ internet và truyền hình tại tỉnh Long An. Dự án quang hoá toàn bộ mạng lưới sẽ giúp tăng cường khả năng truy cập internet và truyền hình cho người dân trong khu vực, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ và giảm đáng kể các vấn đề liên quan đến tốc độ và độ trễ.

Ngoài ra, việc ra đời những gói cước internet/truyền hình phù hợp với nhu cầu của người dân cũng sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành viễn thông - truyền hình tại địa phương. Bằng cách tạo ra các gói cước hợp lý và phù hợp với nhu cầu của khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có thể thu hút được nhiều người dùng và tăng cường doanh thu. Đồng thời, sự cạnh tranh trong thị trường sẽ giúp tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và giá cả hợp lý hơn cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế địa phương.

(Theo Ban Truyền Thông SPT)