Hoạt động SPT

15-07-2015
Từ ngày 15/07/2015, Trung tâm Điện thoại SPT (STC) chính thức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán hóa đơn các dịch vụ qua cổng điện tử Payoo tại tất cả các điểm giao dịch của STC.
18-06-2015
Hiện tại, việc sửa chữa sự cố đứt cáp biển AAG đã hoàn tất và bắt đầu đưa vào sử dụng. SPT xin được cập nhật đến Quý khách hàng về kết quả sửa chữa tuyến cáp biển AAG với thông tin chi tiết như sau:
28-05-2015
Ngay sau khi xảy ra sự cố, SPT đã triển khai phương án ứng cứu thông tin, định tuyến lưu lượng của khách hàng qua các hướng dự phòng. SPT đang tiếp tục theo dõi diễn biến của sự cố này và tích cực làm việc với đơn vị điều hành tuyến cáp quang AAG (VTI-VNPT International) để khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể.  
12-05-2015
Hiện tại, việc sửa chữa sự cố đứt cáp biển AAG đã hoàn tất và bắt đầu đưa vào sử dụng. SPT xin được cập nhật đến Quý khách hàng về kết quả sửa chữa tuyến cáp biển AAG với thông tin chi tiết như sau:
05-05-2015
SPT xin được tiếp tục cập nhật cập nhật tình hình sửa chữa tuyến S1H hệ thống AAG từ ngày 05/05/2015 đến 10/05/2015 cụ thể như sau: