THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ GIẤY PHÉP MỚI CỦA CÔNG TY SPT

Doanh nghiệp:                   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Tên giao dịch:                   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN

Tên giao dịch quốc tế:       SAIGON POSTEL CORP.

Tên viết tắt:                       SPT

Địa chỉ trụ sở chính:          10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng
  • Số giấy phép:              Số 60/GP-CVT
  • Ngày cấp phép:           22/2/2018
  • Ngày hết hạn:              20/12/2021
  • Loại mạng viễn thông công cộng: Doanh nghiệp được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số, có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông.
  • Phạm vi cung cấp: Trong phạm vi toàn quốc
  • Doanh nghiệp phải tuân thủ theo đúng các điều khoản về phương thức cung cấp dịch vụ, hình thức thanh toán giá cước, kết nối và thuê kênh, tài nguyên viễn thông, giá cước, chất lượng dịch vụ, triển khai giấy phép và các nghĩa vụ khác theo đúng qui định tại giấy phép
 • Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông
  • Số giấy phép:              Số 61/GP-CVT
  • Ngày cấp phép:           22/2/2018
  • Ngày hết hạn:              20/12/2021
  • Loại hình dịch vụ: Doanh nghiệp được cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định mặt đất
  • Phạm vi cung cấp: Trong phạm vi toàn quốc
  • Doanh nghiệp phải tuân thủ theo đúng các điều khoản về kết nối, kho số, tần số vô tuyến và các nghĩa vụ khác theo đúng qui định tại giấy phép