SPT THỰC HIỆN NGHIÊM NGHỊ ĐỊNH 91/2020/NĐ-CP CHỐNG TIN NHẮN RÁC, CUỘC GỌI RÁC, THƯ ĐIỆN THỬ RÁC

  • Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông (điện thoại, Internet, thư điện tử,.. ) có quyền lập Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) – là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
  • Tổ chức, Doanh nghiệp, cá nhân ngăn chặn phát tán thư điện tử rác thông qua việc sử dụng Danh sách đen địa chỉ IP/tên miền do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, xây dựng, định kỳ cập nhật và công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)
  • Nếu cố tình thực hiện hành vi nhắn tin, gọi điện vào các số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo, đối tượng phát tán sẽ bị xử lý với số tiền phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.
  • Người sử dụng dịch vụ viễn thông (điện thoại, Internet, thư điện tử,.. ) của Công ty SPT có thể phản ánh các bằng chứng về tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện thử rác về Hệ thống tiếp nhận tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện thử rác của Công ty SPT qua hotline 19007116 hoặc qua Hệ thống tiếp nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin).
Tài liệu đính kèm: