Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) và Tập đoàn Beowulf Blockchain.

Ngày 26/09/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã tiến hành lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Beowulf Blockchain.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị ký để nhằm phát triển Dịch vụ đám mây phi tập trung;

  

Nền tảng Công nghệ hàng đầu thế giới cho Hội nghị lớn, lớp học và Nhà hát trực tuyến,... sẽ được triển khai rộng rãi trong thời gian sớm nhất.

Theo Tiến sĩ William một khoa học gia từ đại học Harvard, Chủ tịch tập đoàn Beowulf Blockchain tại Silicon Valley, Hoa Kỳ “Với sứ mệnh cốt lõi là chia sẻ những giá trị thực tiễn, chúng tôi trao quyền cho các doanh nghiệp để họ tiếp tục trao quyền cho thế giới và giúp đỡ nhân loại có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh và văn minh hơn”