SPT hợp tác VTVCab trong việc chuyển đổi dịch vụ viễn thông số trên toàn quốc.

SPT hợp tác VTVCab trong việc chuyển đổi dịch vụ viễn thông số trên toàn quốc.

Hiện nay với sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế số đối với khu vực và toàn thế giới, cuộc cách mạng 4.0 với sự phát triển nhanh chóng của AI (Trí tuệ nhân tạo), IoT (Internet of things), Robot, dữ liệu lớn (big data)... . đã bắt đầu và sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước và Việt Nam chắc chắn sẽ không là một ngoại lệ. Đặc biệt là trong ngành viễn thông, truyền hình và các dịch vụ số phục vụ cá nhân và hộ gia đình, xu hướng chuyển đổi số xã hội, chuyển đổi số nền kinh tế rất cần có hạ tầng số ổn định, tốc độ cao cụ thể là mạng Internet băng rộng.

 

Đứng trước cơ hội và thách thức khốc liệt của thị trường, trên cơ sở quan hệ hợp tác phát triển mạng lưới truyền hình cáp trước đây, SPT và VTVCab quyết định xây dựng hợp tác sâu rộng hơn nữa nhằm nắm bắt cơ hội và tránh những rủi ro đang rình rập ở mọi ngóc ngách trong ngành viễn thông, truyền hình…Hợp tác toàn diện giữa SPT và VTVCab trên cơ sở phát huy và tận dụng hạ tầng, nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ hiện có của mỗi bên. VTVCab sẽ tập trong vào phát triển nội dung số, SPT sẽ đảm nhiệm toàn bộ việc vận hành và phát triển hạ tầng truyền hình, viễn thông băng rộng và khai thác các dịch vụ, ứng dụng tại nhà khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

(Truyền Thông SPT)