Thông báo thay đổi hình thức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty SPT từ trực tiếp sang trực tuyến

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 14/6/2021 về việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty SPT từ trực tiếp sang trực tuyến.

Ngày 27/5/2021, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT) đã gửi Thư mời số 06/TM-HĐQT mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 vào ngày 19 tháng 6 năm 2021 (thứ Bảy).

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid) diễn biến phức tạp, cũng như đảm bảo an toàn cho các cổ đông và tuân thủ đúng các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid của Chính phủ, Công ty SPT xin thông báo thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến như sau:

1. Thời gian: Từ 09 giờ, thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021.

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn

3. Địa điểm họp: Hội trường 1 (lầu 1), Trung tâm Hội nghị 272 – địa chỉ: 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Địa điểm Chủ tọa Đại hội tham dự họp).

Lưu ý: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biển rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, Công ty SPT khuyến nghị cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Công ty SPT không tổ chức địa điểm họp trực tiếp cho cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Nếu có yêu cầu khác, cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty theo thông tin liên hệ tại mục 6 của Thông báo này.

4. Cách thức tham dự họp và biểu quyết, bầu cử: Cổ đông dự họp trực tuyến vui lòng truy cập đường dẫn https://ezgsm.fpts.com.vn để tham dự cuộc họp với các thông tin đăng nhập được gửi cho từng cổ đông. Cổ đông không nhận được thư mời họp, vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty để được hỗ trợ. Chi tiết cách thức tham dự biểu quyết, bầu cử, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Video hướng dẫn) và các tài liệu liên quan tại website https://www.spt.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-chi-tiet/926/dai-hoi-co-dong-2021.

5. Cách thức ủy quyền: Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở Công ty SPT muộn nhất 17 giờ ngày 18/6/2021.

6. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp ĐHĐCĐ qua website https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến Công ty theo thông tin liên hệ sau:

  • Phòng Hành chính Công ty SPT
  • Điện thoại: (028) 5444 9999 – ext 160 (Ms. Hân)  – Email: hcqt@spt.vn

Công ty SPT xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với hình thức họp điều chỉnh như trên.

Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 14/6/2021 chi tiết đề nghị xem tại đây.

Trân trọng thông báo.