TRANG BỊ 2 ROUTER CORE QUỐC TẾ VÀ 2 SWITCH MỚI TẠI HCM CHO IPT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

- Tên gói thầu: Trang bị 2 Router core Quốc tế và 2 Switch mới tại HCM cho IPT

- Nguồn vốn:100% Vốn tự có.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành Bảng yêu cầu báo giá chào hàng: Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 27/09/2019

- Địa chỉ phát hành: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (P.Mua Sắm - Lầu 2)

Điện thoại: 08 – 5444 9999 (Ext: 171) Fax: 08 - 54040609

Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 27 tháng 09 năm 2019 tại: số 10 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM (BP.Mua Sắm - Lầu 2).