SPT phấn đấu đạt 1.000 tỷ doanh thu trong năm 2016
01/07/2016
S-wifi chính thức triển khai tại Vũng Tàu
18/06/2016
Hội thảo Kinh doanh Công ty SPT 2016
30/05/2016
Đại hội Cổ đông 2016