Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ 11/2/2017
13-12-2016
S-wifi lắp đặt thêm 4 điểm phát wifi miễn phí mới
08-05-2017
SPT tại Ngày hội Cloud8
02-06-2017
SPT thành lập Trung tâm Phát triển Kinh doanh S-wifi
04-08-2017
S-wifi và Waffle kí kết chiến lược phát triển Social Wifi Marketing
09-11-2017