Hoạt động SPT

09-02-2017
Trong những ngày diễn ra Hội Hoa xuân, đường hoa Nguyễn Huệ thu hút hơn 1 triệu khách tham quan, trong đó, có khoảng 100 ngàn lượt truy cập Free S-wifi miễn phí.
24-01-2017
Ngày 20/01/2017, ông Hoàng Sĩ Hóa - Tổng Giám đốc SPT đã kí quyết định biểu dương các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng và đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.  
19-01-2017
S-wifi cung cấp wifi miễn phí (Free S-wifi) 24/24 tại các đường hoa, chợ hoa ở các thành phố lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang. Wifi miễn phí sẽ phục vụ người dân, du khách xuyên suốt những ngày diễn ra Hội Hoa xuân.
11-01-2017
Vào lúc 9h32 ngày 08/01/2017, tuyến cáp quang biển AAG đã xảy ra sự cố, khiến việc truy cập Internet hướng quốc tế có thể chậm hơn so với bình thường.
20-12-2016
Vào lúc 9h32 ngày 08/01/2017, tuyến cáp quang biển AAG đã xảy ra sự cố, khiến việc truy cập Internet hướng quốc tế có thể chậm hơn so với bình thường.